Araştırma ve Yayınlar

Anasayfa Araştırma ve Yayınlar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A.1.  Colak E, Ozlem N,Kucuk GO, Aktimur R,Kesmer S,Yildirim K. Prospective randomised trial of mesh fixation with absorbable versus nonabsorbable tacker in ventral incisional hernia repair. Int J Clin Exp Med 2015:15;8(11):21611-6. SCI Expanded, Atıf Sayısı: 1

A.2. Colak E, Ozan Kucuk G, Yildirim K, Kesmer S, Erdem D. Is resection indicated in gastric cancer deemed curable preoperatively but found to be advanced intraoperatively? J BUON 2015;20(5):1186-92. SCI Expanded

A.3. Colak E, Kement M, Ozlem N, Mutlu T, Yildirim K, Gurer A, Aktimur R. A comparison of nonabsorbable polymeric clips and endoloop ligatures for the closure of the appendicular stump in laparoscopic appendectomy: a prospective, randomized study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2013 Jun;23(3):255-8. SCI Expanded, Atıf Sayısı: 12

A.4. Aktimur R, Cetinkunar S , Yildirim K, Ozdas S, Sude Hatun Aktimur SH, Colak E, Guzel H, Demirag MD, Ozlem N.Comparison of the outcomes of watchful waiting and surgery in ≥80-year-old comorbid and minimally symptomatic inguinal hernia patients. Turkish Journal of Geriatrics 2014;17(4):338-344. SCI Expanded

A.5. Colak E, Ozlem N, Kesmer S, Yildirim K. A rare inguinal mass: Round ligament leiomyoma. Int J Surg Case Rep 2013;4(7):577-8. Pubmed, Atıf Sayısı:8

A.6. Colak E, Ikinci A, Kucuk GO, Kesmer S, Yildirim K. Giant fibroepithelial polyp of the perineum: Giant fibroepithelial polyp. Int J Surg Case Rep. 2015;17:126-7. Pubmed

A.7. Aktimur R, Guzel K, Cetinkunar S, Yildirim K, Colak E. Prospective randomized comparison of single-incision laparoscopic cholecystectomy with new facilitator maneuver vs. conventional four-port. Ulus Cerrahi Derg 2016 32 (1):23-29. Pubmed

A.8. Colak E, Kucuk GO, Yildirim K, Ozturk O. The Diagnostic Value of Sonographic Findings in Axillary Lymphadenopathy. Journal of Family Medicine and Health Care 2015; 1(2): 21-3.

A.9. R. Aktimur, S. Cetinkunar, K. Yildirim, S. H. Aktimur,  M. Ugurlucan,N. Ozlem. Neutrophil to lymphocyte ratio as a diagnostic biomarker for the diagnosis of acute mesenteric ischemia. Eur J Trauma Emerg Surg 2015

A.10  Recep Aktimur, Suleyman Cetinkunar, Kadir Yildirim, Sabri Ozdas, Sude Hatun Aktimur, Ali Kagan Gokakin.Mean platelet volume is a significant biomarker in the differential diagnosis of acute appendicitis. Inflammation & Cell Signaling 2015

A.11. Recep Aktimur, Süleyman Cetinkunar, Kadir Yıldırım, Eylem Odabaşı, Ömer Alıcı,Adil Nigdelioğlu, Nuraydın Özlem.Initial experience with laparoscopic gastrectomy in a low-volume center.Dicle Medical Journal2015

A.12. Kadir Yildirim, Recep Aktimur, Gultekin Ozan Kucuk, Suleyman Cetinkunar, Nuraydin Ozlem. Unusual Hernia Content. Gazi Medial Journal 2014; 25: 151-152

A.13. Süleyman Çetinkünar, Recep Aktimur, Faik Yaylak, Yılmaz Polat, Kadir Yıldırım.The Comparison of Laparoscopicand Conventional Surgery for
Colorectal Cancers: Evaluation of the Initial Experience. Eur J Endosc Laparosc Surg 2014;1(3):114-119

A.14. Recep Aktimur, Dilek Kıymaz, Kübra Gümüş, Kadir Yıldırım, Süleyman Çetinkünar, Nuraydın Özlem. Experience and knowledge level of female health care
professionals in Samsun province regarding puerperal mastitis. Ulus Cerrahi Derg 2016; 32: 261-266

A.15. Kadir Yildirim, Recep Aktimur, Gultekin Ozan Kucuk, Suleyman Cetinkunar, Nuraydin Ozlem. Meckel’s diverticulitis presenting with early abcess formation in femoral region: A clue for determining content of femoral hernia. J. Exp. Clin. Med., 2015; 32(3): 129-131

A.16. Onur Ozturk, Bektas Murat Yalcin, Mustafa Unal, Kadir Yildirim and Nuraydin Ozlem.
Patients having undergone Colostomy and its Relationship with Self-Esteem. Journal of Family Medicine & Community Health 2015.

A.17. Gulsah Elbuken, Recep Aktimur,Kadir Yildirim, Sude Hatun Aktimur, Mehmet Derya Demirag, Aysu Basak Ozbalci, Mustafa Bakirtas, Banu Kirtiloglu, Nuraydın Ozlem.
Pre-opereative Parathormone Levels are Correlated with Mean Diameter of Parathyroid Adenoma and Pre-operatıve Serum Calcium and Alkaline Phosphatase Levels. medscience.2015

A.18. Recep Aktimur, Suleyman Cetinkunar, Kadir Yıldırım. Turkish surgeons’ experiences and perception about single-incision laparoscopic surgery. Ulus Cerrahi Derg 2016; 32: 97-102

A.19. Elif ÇOLAK,Kadir YILDIRIM,Nuraydın ÖZLEM.Çok Sayıda Jilet Yutan   Mahkûm Hastanın Tedavisi Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(2):158-61

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B.1.  Ozlem N, Kesmer S, Colak E, Yildirim K, Ozsoy MS (2013). First Results of One General Surgical Clinic About Laparoscopic Incisional Hernia Repair: Problems.48Th Congress of the Europian Society for Surgical Research, 50(1), 33-33., Doi: 10.1159/000351978 (Sözlü Bildiri)

B.2. Ozlem N,Yildirim K,Ozsoy MS ,Yılmazyildirim U,Kesmer S (2013).Short Term Outcome After Emergency Surgery for Obstructed Colorectal Cancer. 48Th Congress of the Europian Society for Surgical Research, 50(1):1-162,OP 29.

B.3.  Ozlem N,Yildirim K,Kesmer S(2013). May Peritoneal Aspiration Without Irrigation Decrease Postoperative Complication Rate in Perforated Appendicitis?. 48Th Congress of the Europian Society for Surgical Research, 50(1):1-162,OP 31.
.
B.4. Ozlem N,Donmez C,Yılmazyildirim U,Ceylan A,Kesmer S, Yildirim K,Ozsoy MS (2013).Effects of Chosen Operation Techniques on Reccurence Rates About Incisional Hernia.48Th Congress of the Europian Society for Surgical Research, 50(1):1-162,OP 56.

B.5. . Ozlem N,Yılmazyildirim U,Ceylan A,Kesmer S, Yildirim K,Ozsoy MS (2013).Using Loupe for Thyroidectomy Make Better the Results of Thyroidectomy. 48Th Congress of the Europian Society for Surgical Research, 50(1):1-162,OP 68.

B.6-Recep Aktimur, Turkan Mete, Suleyman Cetinkunar, Mehmet Yaman, Osman Beton, Emre Avci, Hasan Erdem,Kadir Yildirim(2016).Copeptin, a marker of vasopressin, decreases significantly in early state after bariatric surgery.18th European Congress of Endocrinology,28-31 may,Munich,Germany.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C.1- ÇOLAK ELIF, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, AKTIMUR RECEP, YILDIRIM KADIR (2015). Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan olguların değerlendirilmesi. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 1550058)

C.2- ÇOLAK ELIF, AKTIMUR RECEP, ÖZLEM NURAYDIN, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, YILDIRIM KADIR (2015). Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik ve Açık Rezeksiyonun Karsılastırmalı Analizi Ile Ilk Deneyimlerin Degerlendirilmesi. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:1550065)

C.3- ÇOLAK ELIF, ÖZLEM NURAYDIN, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, AKTIMUR RECEP, YILDIRIM KADIR (2014).Çok Sayıda Jilet Yutan Mahkum Hastanın Tedavi Seyri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:1560776)

C.4- KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, AKTIMUR RECEP, ÇOLAK ELIF, ÖZTÜRK AHMET, YILDIRIM KADIR (2014).Apendiks endometriozisi ve laparoskopik tedavisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:1550074)

C.5-ÇOLAK ELIF, ÖZLEM NURAYDIN, KESMER SADIK, YILDIRIM KADIR (2013). Ventrikuloperitoneal Santlı Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomi. 11. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1549905) (Sözel bildiri)

C.6 -ÇOLAK ELIF, ÖZLEM NURAYDIN, AKTIMUR RECEP, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, KESMER SADIK, YILDIRIM KADIR (2013). Laparoskopik ve Açık Apendektomi Uygulanan Hastaların Karsılastırmalı Analizi. 11. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1549937) (Sözel bildiri)

C.7 -ÇOLAK ELIF, ÖZLEM NURAYDIN, AKTIMUR RECEP, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, YILDIRIM KADIR, KESMER SADIK (2013). Laparoskopik Kolesistektomide Genis Sistik Kanala Pratik ve Güvenli Çözüm. 11. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1549911) (Sözel bildiri)

C.8- ÇOLAK ELIF, AKTIMUR RECEP, KÜÇÜK GÜLTEKIN OZAN, YILDIRIM KADIR (2013). Akut kolesistit nedeniyle erken kolesistektomi uygulanan olguların degerlendirilmesi. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1550024)

C.9- ÖZLEM NURAYDIN, KESMER SADIK, ÇOLAK ELIF, YILDIRIM KADIR (2013). Akut Apandisit Tanısıyla Laparoskopik Apendektomi Yapılan Hastada Multipl Apendiks Divertikulosisi: Olgu Sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1549726)

C.10- ELİF ÇOLAK, ALPER CEYLAN, GÜLTEKİN OZAN KÜÇÜK, KADİR YILDIRIM (2015).  Superior Mezenter Arter Embolisi Nedeniyle Embolektomi Uygulanan Hastaların Analizi. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  28 Ekim- 1 Kasım, Antalya.

C.11- ELİF ÇOLAK, ALPER CEYLAN, GÜLTEKİN OZAN KÜÇÜK, KADİR YILDIRIM  (2015). Yaygın Fekal Peritonitli Hastanın VAC İle Tedavisi.  10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  28 Ekim -1 Kasım, Antalya.

C.12- ELİF ÇOLAK, ALPER CEYLAN, GÜLTEKİN OZAN KÜÇÜK, KADİR YILDIRIM (2015)Hayvan Tepmesine Bağlı Batın Duvarı Rüptürü. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  28 Ekim- 1 Kasım, Antalya.

C.13- ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, KADİR YILDIRIM (2011). Laparoskopik Apendektomide Hemolok Klips Kullanımı.10. Ulusal  Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27- 30 Nisan, Istanbul. (Sözel bildiri)

C.14-NURAYDIN ÖZLEM,UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).ÇOK NADİR YERLEŞİMLİ(SUBHEPATİK) PERFORE APANDİSİTİN LAPAROSKOPİK SAĞITIMI;OLGU SUNUMU. 10. Ulusal  Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,27-30 Nisan.

C.15- NURAYDIN ÖZLEM, KADİR YILDIRIM,ALPER CEYLAN(2011).İki Taraflı Kasık Fıtığı Onarımını Aynı Seanstamı Yapalım.3.Ulusal Fıtık Kongresi,12-15 Ekim.

C.16- NURAYDIN ÖZLEM, KADİR YILDIRIM ,UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN(2011).Oldukça Nadir Perianal Fistül Nedeni;Perianal Pilonidal Fistül. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.17- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Mezenterik Epidermoid Kisti:Çok Nadir Bir Yerleşim.XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.18- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Eski Limberg Flaplı Hastada LİST Hemoroidektomi Fissürektomi Sonrası Dev Perianal Abse. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.19- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,KADİR YILDIRIM,SADIK KEŞMER(2011).Çok Nadir Pilonidal Sinüs Yerleşimi;Anal Kanal Pilonidal Sinusu. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.20- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Mekanik  İntestinal Obstruksiyon Nedeni Olarak Akut Apendisit. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.21- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Çok Nadir Yerleşimli(Subepatik) Perfore Apandisitin Laparoskopik Sağıtımı Olgu Sunumu. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.22- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Yabancı Cisimin Perineal Penetrasyonu İle İnce Barsak Yaralanması :Nadir Bir Barsak Yaralanma Nedeni ve Şekli. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs,Antalya.

C.23- NURAYDIN ÖZLEM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Peptik Ülser Perforasyonularında Değişen Eğilim. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,14-18 Eylül,Antalya.

C.24- NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM,ALPER CEYLAN,MURAT SENCER ÖZSOY(2011).Kolorektal Yaralanmalara Yaklaşım. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,14-18 Eylül,Antalya.

C.25- NURAYDIN ÖZLEM,ALPER CEYLAN,AHMET GÜRER, KADİR YILDIRIM (2011).Go-kart’a Bağlı Yaralanmalar. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,14-18 Eylül,Antalya.

C.26-NURAYDIN ÖZLEM,ALPER CEYLAN,KADİR YILDIRIM(2011).Solid Organ Yaralanmalarında Nonoperatif Yaklaşım. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,14-18 Eylül,Antalya.

C.27- NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM,UMUT YILMAZYILDIRIM,SADIK KEŞMER,MURAT SENCER ÖZSOY(2013).Obstrükte Kolorektal Kanser için Acil Cerrahi Sonrası Kısa Vadeli Sonuçlar.XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs,Antalya.

C.28- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,KADİR YILDIRIM,UMUT YILMAZYILDIRIM, MURAT SENCER ÖZSOY(2013).Sigmoid Kolon Volvulusunda Operasyon Tipinin Hastanede Yatış Süresi,Mortalite Üzerine Etkisi. XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs,Antalya.

C.29- NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM,ERCÜMENT ERSÖZLÜ,UMUT YILMAZYILDIRIM,SADIK KEŞMER,MURAT SENCER ÖZSOY(2013).Sigmoid Volvulus: Olgu Sunumu. XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs,Antalya.

C.30- NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM,ALPER CEYLAN,SADIK KEŞMER, UMUT YILMAZYILDIRIM,MURAT SENCER ÖZSOY(2013).Fekal İmpaksiyona Bağlı Spontan Kolon Perforasyonu. . XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs,Antalya.

C.31- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,KADİR YILDIRIM,MURAT SENCER ÖZSOY,UMUT YILMAZYILDIRIM(2013).İntersfinkterik Fistül Traktının Bağlanması (LİFT)’na İlişkin Kısa İzlem Süreli İlk Onlu Sayılardaki Deneyimimiz.XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs,Antalya.

C.32- NURAYDIN ÖZLEM, UMUT YILMAZYILDIRIM,KADİR YILDIRIM,SADIK KEŞMER,MURAT SENCER ÖZSOY(2013).Tiroidektomize Hastanın Retrospektif Analizi.6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan,Antalya.

C.33- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,KADİR YILDIRIM,UMUT YILMAZYILDIRIM(2013).İhmal Edilmiş Tiroid Kanserine Sekonder Preop Horner SYN.6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi,25-28 Nisan,Antalya.

C.34- NURAYDIN ÖZLEM, KADİR YILDIRIM,M SENCER ÖZSOY,SADIK KEŞMER, UMUT YILMAZYILDIRIM(2013).Solid Organ Yaralanmalarında Nonoperatif Yaklaşım.9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.34- NURAYDIN ÖZLEM,UMUT YILMAZYILDIRIM,SADIK KEŞMER,KADİR YILDIRIM,M SENCER ÖZSOY(2013).Samsun EAH’da 2008-2012 Yılları Arasında Yaşlı Hastalarda Yapılan Acil İnguinal Herni Onarımlarının Analizi. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.35- NURAYDIN ÖZLEM,UMUT YILMAZYILDIRIM,SADIK KEŞMER, ,M SENCER ÖZSOY,KADİR YILDIRIM (2013).Apendix Lümeninin Obliterasyonu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.36-NURAYDIN ÖZLEM, KADİR YILDIRIM,SADIK KEŞMER,UMUT YILMAZYILDIRIM,M SENCER ÖZSOY(2013).Kolorektal Kolonlara Yaklaşım. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.37-NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER UMUT YILMAZYILDIRIM, KADİR YILDIRIM,M SENCER ÖZSOY(2013).Nonoperatif Tedavi Edilmiş Bir Dalak Apsesi. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.38- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,UMUT YILMAZYILDIRIM, KADİR YILDIRIM(2013).İntestinal Obstrüksiyonla Başvuran Akut Apandisit :Olgu Sunumu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.39- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,UMUT YILMAZYILDIRIM, KADİR YILDIRIM(2013).AİTK ile Açığa Çıkmış Dalak Kist Hidatiği.9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.40- NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM,UMUT YILMAZYILDIRIM,SADIK KEŞMER,M SENCER ÖZSOY(2013).Sigmoid Volvulus:Olgu Sunumu.9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.41- NURAYDIN ÖZLEM,SADIK KEŞMER,UMUT YILMAZYILDIRIM,M SENCER ÖZSOY,KADİR YILDIRIM(2013).İleus Nedeni(Kolon Obstrüksiyonu Yapmış)Bir Adrenal Adenom Olgusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,19-23 Nisan,Antalya.

C.42-RECEP AKTİMUR,GÜLTEKİN OZAN KÜÇÜK,NURAYDIN ÖZLEM,KADİR YILDIRIM(2013).Torakoskopi Yardımlı Özofajektomi Deneyimimiz. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,2-6 Ekim,Bodrum.

Doktora Sor

Kadir Yıldırım - DoktorTakvimi.com